Täytettävät lomakkeetAsunto- ja liikerakentaminen
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 RT 10-11185 suomi 35,01 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 25,61 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,19 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 RT 10-11109 suomi 53,70 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen RT 10-10828 suomi 35,01 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 35,01 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 46,60 €
Energiatodistuslomake YM ET_50_2013 suomi 0,00 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 25,61 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 27,80 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 81,70 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,20 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 25,61 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80311 suomi 2,90 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80338 suomi 4,20 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10758 suomi 35,01 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10757 suomi 16,10 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10740 suomi 25,61 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10756 suomi 16,10 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Käsiteltävien massojen määrän, laadun, käsittelytavan ja laadunvalvonnan kuvaus RT 80267 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT 80319 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 27,80 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11122 suomi 16,10 €
Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10739 suomi 20,79 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10736 suomi 13,90 €
Mittauspöytäkirja LOM 924 suomi 3,50 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,10 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,20 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,01 €
Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 RT 103032 suomi 39,61 €
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 suomi 16,10 €
Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta ja bonussopimus RT 80315 suomi 4,20 €
Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 13-10845 suomi 39,61 €
Projektinjohtopalvelusopimus RT 80314 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018 suomi 32,60 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. Talonrakennustyö RT 103017 suomi 72,30 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 16-10906 suomi 53,70 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla RT 80359 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla RT 80327 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT 10-11108 suomi 35,01 €
Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 RT 103088 suomi 25,61 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 51,20 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000 -nimikkeistö RT 15-10933 suomi 25,61 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT 2000 RT 80268 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen RT 17-10722 suomi 13,90 €
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 suomi 10,70 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 21,30 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10669 suomi 32,60 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. Saastuneiden maiden kunnostustyö YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10714 suomi 41,90 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 63,10 €
Rakennuttamiskilpailun malli RT 16-10700 suomi 25,61 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,01 €
Sisustussuunnittelusopimus RT 80316 suomi 9,00 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10725 suomi 16,10 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,19 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 25,61 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10734 suomi 16,10 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121 suomi 16,10 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123 suomi 16,10 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 84,10 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 25,61 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,10 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,10 €
Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukko RT 80328 suomi 6,30 €
Työntekijän perehdytys Ratu 5011 suomi 4,20 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10724 suomi 53,70 €
Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10699 suomi 60,70 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10744 suomi 16,10 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma Ratu 5012 suomi 9,00 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 44,31 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10733 suomi 25,61 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,19 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,10 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen RT 16-11012 suomi 16,10 €
Vuositarkastuksen pöytäkirja RT 80340 suomi 4,20 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80312 suomi 2,90 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80339 suomi 4,20 €
Vuositarkastuspöytäkirja RT 80313 suomi 2,90 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,10 €