Täytettävät lomakkeetKäännökset
Agreement on building works RT 80260 en englanti 9,00 €
Agreement on small Building works RT 80265 en englanti 9,00 €
Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter RYHT 2000 RT 17-10721 sv ruotsi 16,31 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 21,60 €
Anskaffnings- och leveranskontrakt för byggprodukter RT 80268 sv ruotsi 9,00 €
Ansvarig arbetsledare för småhus -avtal RT 80269 sv ruotsi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Construction products, procurement and supply contract RT 80268 en englanti 9,00 €
Consultancy assignment: contract on extra and modification work RT 80253 en englanti 4,20 €
Consultancy assignment: order/order confirmation/contract RT 80254 en englanti 4,20 €
Disponentintyg REP 425.19 sv ruotsi 7,00 €
Entreprenadanbud RT 80280 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadanbudsförfrågan RT 80279 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadavtal RT 80260 sv ruotsi 9,00 €
Förteckning över fel RT 80275 sv ruotsi 4,20 €
Förteckning över uppgifter inom bostadsplanering PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 sv ruotsi 35,50 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 21,60 €
General procurement and delivery terms for construction products RYHT 2000 RT 17-10721 en englanti 16,31 €
Handover Inspection Record RT 80272 en englanti 9,00 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403 sv ruotsi 7,00 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403.20 sv ruotsi 7,00 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
List of Defects RT 80275 en englanti 4,20 €
Offer Building contracts RT 80280 en englanti 4,20 €
Preparation of project management contract agreement, building construction work RT 16-10906 en englanti 56,80 €
Project management contract agreement with target budget RT 80327 en englanti 9,00 €
Project management contract agreement with target price RT 80326 en englanti 9,00 €
Protokoll för efter- / mellanbesiktning RT 80274 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för garantibesiktning RT 80273 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för mottagningsbesiktning RT 80272 sv ruotsi 9,00 €
Protokoll, arbetsplatsmöte RT 80310 sv ruotsi 6,30 €
Småentreprenadkontrakt RT 80265 sv ruotsi 9,00 €
Subordination agreement relating to nominated sub-contracts RT 80271 en ruotsi 9,00 €
Subordinationsavtal för sidoentreprenad RT 80271 sv ruotsi 9,00 €
Tabell över delbetalningar RT 80276 sv ruotsi 4,20 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,31 €
Totalentreprenadkontrakt RT 80278 sv ruotsi 9,00 €
Turnkey contract RT 80278 en englanti 9,00 €
Uppgiftsförteckning för en ansvarig arbetsledare på ett småhusbygge RT 80306 sv ruotsi 4,20 €
Uppgörande av entreprenadgränsbilaga, husbyggnad. YSE 1998 handling RT 16-10699 sv ruotsi 61,60 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 43,30 €
Venäjänkielinen, Konsulttisopimus RT 80252 ru venäjä 9,00 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 21,60 €