Täytettävät lomakkeetKorjausrakentaminen
Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter RYHT 2000 RT 17-10721 sv ruotsi 10,70 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 21,30 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 25,61 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,19 €
Anskaffnings- och leveranskontrakt för byggprodukter RT 80268 sv ruotsi 9,00 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Construction products, procurement and supply contract RT 80268 en englanti 9,00 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 21,30 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 25,61 €
General procurement and delivery terms for construction products RYHT 2000 RT 17-10721 en englanti 10,70 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,20 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 25,61 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10758 suomi 35,01 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10757 suomi 16,10 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10740 suomi 25,61 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10756 suomi 16,10 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 27,80 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10736 suomi 13,90 €
Mittauspöytäkirja LOM 924 suomi 3,50 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,10 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,20 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Rakennuksen haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80349 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennuksen ulkovaipan haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80350 suomi 4,20 €
Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000 -nimikkeistö RT 15-10933 suomi 25,61 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT 2000 RT 80268 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen RT 17-10722 suomi 13,90 €
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 suomi 10,70 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 21,30 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10669 suomi 32,60 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 63,10 €
Sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10865 suomi 16,10 €
Sisustussuunnittelusopimus RT 80316 suomi 9,00 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10725 suomi 16,10 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,19 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 25,61 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10734 suomi 16,10 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121 suomi 16,10 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123 suomi 16,10 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,10 €
Työntekijän perehdytys Ratu 5011 suomi 4,20 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10699 suomi 60,70 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10744 suomi 16,10 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyyntö, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö RT 80329 suomi 6,30 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10733 suomi 25,61 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 42,59 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,19 €
Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 ru venäjä 10,70 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 21,30 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,10 €