Täytettävät lomakkeetSuunnittelu
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 RT 10-11185 suomi 33,30 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 24,40 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 RT 10-11109 suomi 51,10 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10866 suomi 15,30 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden geosuunnittelusopimus RT 80291 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen RT 10-10828 suomi 33,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 33,29 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Consultancy assignment: contract on extra and modification work RT 80253 en englanti 4,20 €
Consultancy assignment: order/order confirmation/contract RT 80254 en englanti 4,20 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 44,40 €
Förteckning över uppgifter inom bostadsplanering PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 sv ruotsi 33,29 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 24,40 €
Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 RT 10-11127 suomi 33,30 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 26,50 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 77,80 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 22,10 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 24,40 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen RT 10-10836 suomi 28,80 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 48,79 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10892 suomi 15,30 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 33,29 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT 10-11108 suomi 33,30 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 RT 10-11128 suomi 68,90 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 33,30 €
Sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10865 suomi 15,30 €
Sisustussuunnittelusopimus RT 80316 suomi 9,00 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 24,40 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 80,10 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 24,40 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 42,20 €
Venäjänkielinen, Konsulttisopimus RT 80252 ru venäjä 9,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 23,30 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. (Sisältää lomakkeen RT 80351) RT 15-11200 suomi 24,40 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Talo 2000 Tuotantonimikkeistö RT 15-11033 suomi 24,40 €