Täytettävät lomakkeetSuunnittelusopimukset
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden geosuunnittelusopimus RT 80291 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €