Täytettävät lomakkeetKaikki täytettävät lomakkeet

Kaikki täytettävät lomakkeet

Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 28,20 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin yleiset sopimusehdot RT 103199 suomi 49,60 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 26,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,60 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen RT 10-10828 suomi 35,50 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 35,50 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 47,31 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimuksen laatiminen RT 103166 suomi 82,89 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimus RT 80362 suomi 280,00 €
Elinkaarihankkeen puitesopimuksen laatiminen RT 103165 suomi 30,60 €
Elinkaarihankkeen puitesopimus RT 80361 suomi 140,00 €
Energiatodistuslomake YM ET_50_2013 suomi 0,00 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 26,00 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 28,20 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 82,89 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10735 suomi 14,10 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,50 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 26,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80311 suomi 2,90 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80338 suomi 4,20 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10758 suomi 35,50 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10757 suomi 16,31 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10740 suomi 26,00 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10756 suomi 16,31 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Käsiteltävien massojen määrän, laadun, käsittelytavan ja laadunvalvonnan kuvaus RT 80267 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT 80319 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 28,20 €
Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 suomi 26,00 €
Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10739 suomi 21,10 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Maksuerätaulukon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10736 suomi 14,10 €
Mittauspöytäkirja LOM 924 suomi 3,50 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,31 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,50 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,50 €
Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 RT 103032 suomi 40,20 €
Pohjatutkimusmerkinnät. Symbols for ground (site) investigations, A4 SGY 201 suomi 5,70 €
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 suomi 16,31 €
Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta ja bonussopimus RT 80315 suomi 4,20 €
Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 13-10845 suomi 40,20 €
Projektinjohtopalvelusopimus RT 80314 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018 suomi 33,10 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. Talonrakennustyö RT 103017 suomi 73,40 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 16-10906 suomi 54,50 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla RT 80359 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla RT 80327 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 RT 103088 suomi 26,00 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 52,01 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000 -nimikkeistö RT 15-10933 suomi 26,00 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT 2000 RT 80268 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen RT 17-10722 suomi 14,10 €
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 suomi 16,31 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 22,00 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10669 suomi 33,10 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. Saastuneiden maiden kunnostustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10714 suomi 42,49 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Rakennuttamiskilpailun malli RT 16-10700 suomi 26,00 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,50 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10725 suomi 16,31 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,60 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 26,00 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10734 suomi 16,31 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103171 suomi 28,20 €
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 suomi 26,00 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 85,40 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 26,00 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,31 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,31 €
Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukko RT 80328 suomi 6,30 €
Työntekijän perehdytys Ratu 5011 suomi 4,20 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Urakkaohjelman laatiminen. Maarakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103288 suomi 66,40 €
Urakkaohjelman laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103008 suomi 64,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103234 suomi 64,00 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10744 suomi 16,31 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma Ratu 5012 suomi 9,00 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 45,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10733 suomi 26,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,60 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,31 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen RT 16-11012 suomi 16,31 €
Vuositarkastuksen pöytäkirja RT 80340 suomi 4,20 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80312 suomi 2,90 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80339 suomi 4,20 €
Vuositarkastuspöytäkirja RT 80313 suomi 2,90 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,31 €
Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter RYHT 2000 RT 17-10721 sv ruotsi 16,31 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 22,00 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 26,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,60 €
Anskaffnings- och leveranskontrakt för byggprodukter RT 80268 sv ruotsi 9,00 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Construction products, procurement and supply contract RT 80268 en englanti 9,00 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimus RT 80362 suomi 280,00 €
Elinkaarihankkeen puitesopimus RT 80361 suomi 140,00 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 22,00 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 26,00 €
General procurement and delivery terms for construction products RYHT 2000 RT 17-10721 en englanti 16,31 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10735 suomi 14,10 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,50 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 26,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10758 suomi 35,50 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10757 suomi 16,31 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10740 suomi 26,00 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10756 suomi 16,31 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 28,20 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Maksuerätaulukon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10736 suomi 14,10 €
Mittauspöytäkirja LOM 924 suomi 3,50 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,31 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,50 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Rakennuksen haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80349 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennuksen ulkovaipan haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80350 suomi 4,20 €
Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000 -nimikkeistö RT 15-10933 suomi 26,00 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT 2000 RT 80268 suomi 9,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen RT 17-10722 suomi 14,10 €
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 suomi 16,31 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 22,00 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10669 suomi 33,10 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10725 suomi 16,31 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,60 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 26,00 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10734 suomi 16,31 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103171 suomi 28,20 €
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 suomi 26,00 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,31 €
Työntekijän perehdytys Ratu 5011 suomi 4,20 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Urakkaohjelman laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103008 suomi 64,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103234 suomi 64,00 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10744 suomi 16,31 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyyntö, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö RT 80329 suomi 6,30 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10733 suomi 26,00 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 44,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,60 €
Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 22,00 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,31 €
Asuinhuoneiston alivuokrasopimus REP 405 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimus REP 402.20 suomi 7,00 €
Asuinkiinteistön hissin kuntoarvio KH 90040 suomi 4,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00457 suomi 28,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90034 suomi 6,30 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90033 suomi 6,30 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00456 suomi 28,20 €
ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Asukaskysely KH 90042 suomi 6,30 €
ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarjouspyyntö KH 90041 suomi 6,30 €
Asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys KH 90039 suomi 4,20 €
Autopaikan vuokrasopimus REP 423 suomi 7,00 €
Autotallin, autokatos- ja autohallipaikan vuokrasopimus REP 422 suomi 7,00 €
Disponentintyg REP 425.19 sv ruotsi 7,00 €
Hissin huoltosopimus KH 90045 suomi 4,20 €
Hissin huoltotarjouspyyntö KH 90044 suomi 4,20 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403.20 sv ruotsi 7,00 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00451 suomi 23,50 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90028 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90027 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00450 suomi 21,10 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00449 suomi 14,10 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90026 suomi 4,20 €
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 KH X4-00404 suomi 16,31 €
Isännöintisopimus REP 449.10 suomi 7,00 €
Isännöitsijäntodistus REP 424.20 suomi 7,00 €
Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma KH 90043 suomi 4,20 €
Kiinteistön perustietokortin laatiminen KH X7-00437 suomi 26,00 €
Kiinteistön perustietokortti KH 90025 suomi 4,20 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen KH X4-00460 suomi 23,50 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimus KH 90037 suomi 9,00 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00455 suomi 14,10 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90032 suomi 4,20 €
Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 KH X4-00405 suomi 16,31 €
Kiinteistöpalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat KH X4-00461 suomi 14,10 €
Kiinteistöpalvelusopimus REP 445.20 suomi 7,00 €
Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen KH X4-00464 suomi 11,59 €
Liikehuoneiston vuokrasopimus REP 400.2012 suomi 7,00 €
Osakkaan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä REP 475.20 suomi 7,00 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00454 suomi 37,80 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00453 suomi 33,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00452 suomi 14,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90031 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90030 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90029 suomi 4,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00459 suomi 40,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90036 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90035 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00458 suomi 28,20 €
Työselostuksen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10429 suomi 23,50 €
Työturvallisuusliitteen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10430 suomi 16,31 €
Urakkaohjelman laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10427 suomi 49,60 €
Urakkatarjouspyynnön laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10428 suomi 16,31 €
Ansvarig arbetsledare för småhus -avtal RT 80269 sv ruotsi 6,30 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10866 suomi 16,31 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80308 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80307 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen RT 10-10836 suomi 30,60 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen sähkötyön suorittajan tehtäväluettelo RT 80309 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 52,01 €
Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306 suomi 4,20 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10960 suomi 16,31 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimus RT 80333 suomi 6,30 €
Pientalon piharakentamisen urakkatarjous RT 80332 suomi 6,30 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10892 suomi 16,31 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus RT 80269 suomi 6,30 €
Porakaivon rakentamissopimuksen laatiminen LVI 03-10478 suomi 21,10 €
Porakaivon rakentamissopimus LVI 70011 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10697 suomi 16,31 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS-8 1995-S RT 80264 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS-8 1995-S RT 80263 suomi 4,20 €
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 RT 16-10686 suomi 23,50 €
Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10696 suomi 26,00 €
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S RT 80262 suomi 6,30 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 RT 16-10783 suomi 23,50 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Rengaskaivon kunnostamissopimus LVI 70013 suomi 6,30 €
Rengaskaivon rakentamis- ja kunnostamissopimuksen laatiminen LVI 03-10479 suomi 30,60 €
Rengaskaivon rakentamissopimus LVI 70012 suomi 6,30 €
Uppgiftsförteckning för en ansvarig arbetsledare på ett småhusbygge RT 80306 sv ruotsi 4,20 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 26,00 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10866 suomi 16,31 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden geosuunnittelusopimus RT 80291 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen RT 10-10828 suomi 35,50 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 35,50 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Consultancy assignment: contract on extra and modification work RT 80253 en englanti 4,20 €
Consultancy assignment: order/order confirmation/contract RT 80254 en englanti 4,20 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 47,31 €
Förteckning över uppgifter inom bostadsplanering PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 sv ruotsi 35,50 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 26,00 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 28,20 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 82,89 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,50 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 26,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen RT 10-10836 suomi 30,60 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 52,01 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10892 suomi 16,31 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,50 €
Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 RT 103032 suomi 40,20 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 RT 103088 suomi 26,00 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 52,01 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,50 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 26,00 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 85,40 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 26,00 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 45,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttisopimus RT 80252 ru venäjä 9,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,60 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. (Sisältää lomakkeen RT 80351) RT 15-11200 suomi 26,00 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Talo 2000 Tuotantonimikkeistö RT 15-11033 suomi 26,00 €
Energiatodistuslomake YM ET_50_2013 suomi 0,00 €
Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja, pystytystarkastus Infra 4472 suomi 8,20 €
Ajoneuvonosturin vuokraussopimus Infra 4471 suomi 8,20 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimus REP 402.20 suomi 7,00 €
Kauppakirja, asunto-osakekauppa REP 410.20 suomi 7,00 €
Konepalvelusopimus (työkoneen tuntivuokrasopimus) Infra 4469 suomi 8,20 €
Konepalvelutarjous (tarjous työkoneen vuokraamisesta) Infra 4470 suomi 8,20 €
Liikehuoneiston vuokrasopimus REP 400.2012 suomi 7,00 €
Lisätyötarjous/-sopimus Infra 4468 suomi 8,20 €
Maarakennustöiden aliurakkasopimus Infra 4473.18 suomi 8,20 €
Maarakennustöiden urakkasopimus Infra 4466.18 suomi 8,20 €
Muutostyötarjous/-sopimus Infra 4467 suomi 8,20 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimus RT 80333 suomi 6,30 €
Pientalon piharakentamisen urakkatarjous RT 80332 suomi 6,30 €
Rakennuksen haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80349 suomi 4,20 €
Rakennuksen ulkovaipan haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80350 suomi 4,20 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS-8 1995-S RT 80264 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS-8 1995-S RT 80263 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S RT 80262 suomi 6,30 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Reklamaatio konekaupan virheestä/ viivästyksestä Infra 4474 suomi 8,20 €
Autopaikan vuokrasopimus REP 423 suomi 7,00 €
Autotallin, autokatos- ja autohallipaikan vuokrasopimus REP 422 suomi 7,00 €
Disponentintyg REP 425.19 sv ruotsi 7,00 €
Isännöintisopimus REP 449.10 suomi 7,00 €
Isännöitsijäntodistus REP 424.20 suomi 7,00 €
Kauppakirja, asunto-osakekauppa REP 410.20 suomi 7,00 €
Energiatodistuslomake YM ET_50_2013 suomi 0,00 €
Osakkaan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä REP 475.20 suomi 7,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- / toimitussopimus. RYHT 2000 RT 80268 suomi 9,00 €
Asuinkiinteistön hissin kuntoarvio KH 90040 suomi 4,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90034 suomi 6,30 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90033 suomi 6,30 €
ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Asukaskysely KH 90042 suomi 6,30 €
ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarjouspyyntö KH 90041 suomi 6,30 €
Asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvitys KH 90039 suomi 4,20 €
Hissin huoltosopimus KH 90045 suomi 4,20 €
Hissin huoltotarjouspyyntö KH 90044 suomi 4,20 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90028 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90027 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90026 suomi 4,20 €
Isännöintisopimus REP 449.10 suomi 7,00 €
Kauppakirja, asunto-osakekauppa REP 410.20 suomi 7,00 €
Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma KH 90043 suomi 4,20 €
Kiinteistön perustietokortti KH 90025 suomi 4,20 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimus KH 90037 suomi 9,00 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90032 suomi 4,20 €
Kiinteistöpalvelusopimus REP 445.20 suomi 7,00 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90031 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90030 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90029 suomi 4,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90036 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90035 suomi 6,30 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10866 suomi 16,31 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80308 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80307 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen RT 10-10836 suomi 30,60 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen sähkötyön suorittajan tehtäväluettelo RT 80309 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 52,01 €
Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306 suomi 4,20 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10960 suomi 16,31 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimus RT 80333 suomi 6,30 €
Pientalon piharakentamisen urakkatarjous RT 80332 suomi 6,30 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10892 suomi 16,31 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus RT 80269 suomi 6,30 €
Porakaivon rakentamissopimus LVI 70011 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10697 suomi 16,31 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS-8 1995-S RT 80264 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS-8 1995-S RT 80263 suomi 4,20 €
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 RT 16-10686 suomi 23,50 €
Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10696 suomi 26,00 €
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S RT 80262 suomi 6,30 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 RT 16-10783 suomi 23,50 €
Rengaskaivon kunnostamissopimus LVI 70013 suomi 6,30 €
Rengaskaivon rakentamissopimus LVI 70012 suomi 6,30 €
Agreement on building works RT 80260 en englanti 9,00 €
Agreement on small Building works RT 80265 en englanti 9,00 €
Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter RYHT 2000 RT 17-10721 sv ruotsi 16,31 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 22,00 €
Anskaffnings- och leveranskontrakt för byggprodukter RT 80268 sv ruotsi 9,00 €
Ansvarig arbetsledare för småhus -avtal RT 80269 sv ruotsi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Construction products, procurement and supply contract RT 80268 en englanti 9,00 €
Consultancy assignment: contract on extra and modification work RT 80253 en englanti 4,20 €
Consultancy assignment: order/order confirmation/contract RT 80254 en englanti 4,20 €
Disponentintyg REP 425.19 sv ruotsi 7,00 €
Entreprenadanbud RT 80280 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadanbudsförfrågan RT 80279 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadavtal RT 80260 sv ruotsi 9,00 €
Förteckning över fel RT 80275 sv ruotsi 4,20 €
Förteckning över uppgifter inom bostadsplanering PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 sv ruotsi 35,50 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 22,00 €
General procurement and delivery terms for construction products RYHT 2000 RT 17-10721 en englanti 16,31 €
Handover Inspection Record RT 80272 en englanti 9,00 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403.20 sv ruotsi 7,00 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
List of Defects RT 80275 en englanti 4,20 €
Offer Building contracts RT 80280 en englanti 4,20 €
Preparation of project management contract agreement, building construction work RT 16-10906 en englanti 56,80 €
Project management contract agreement with target budget RT 80327 en englanti 9,00 €
Project management contract agreement with target price RT 80326 en englanti 9,00 €
Protokoll för efter- / mellanbesiktning RT 80274 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för garantibesiktning RT 80273 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för mottagningsbesiktning RT 80272 sv ruotsi 9,00 €
Protokoll, arbetsplatsmöte RT 80310 sv ruotsi 6,30 €
Småentreprenadkontrakt RT 80265 sv ruotsi 9,00 €
Subordination agreement relating to nominated sub-contracts RT 80271 en ruotsi 9,00 €
Subordinationsavtal för sidoentreprenad RT 80271 sv ruotsi 9,00 €
Tabell över delbetalningar RT 80276 sv ruotsi 4,20 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,31 €
Totalentreprenadkontrakt RT 80278 sv ruotsi 9,00 €
Turnkey contract RT 80278 en englanti 9,00 €
Uppgiftsförteckning för en ansvarig arbetsledare på ett småhusbygge RT 80306 sv ruotsi 4,20 €
Uppgörande av entreprenadgränsbilaga, husbyggnad. YSE 1998 handling RT 16-10699 sv ruotsi 61,60 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 44,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttisopimus RT 80252 ru venäjä 9,00 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 22,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Protokoll, arbetsplatsmöte RT 80310 sv ruotsi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimus RT 80317 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden geosuunnittelusopimus RT 80291 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimus RT 80293 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden rakennesuunnittelusopimus RT 80292 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimus RT 80290 suomi 6,30 €
Asuntokohteiden sähkö- ja telesuunnittelusopimus RT 80294 suomi 6,30 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV -suunnittelusopimus RT 80298 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen KVV -suunnittelusopimus RT 80297 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelusopimus RT 80288 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelusopimus RT 80296 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelusopimus RT 80295 suomi 6,30 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelusopimus RT 80299 suomi 6,30 €
Pientalon pihasuunnittelusopimus RT 80321 suomi 6,30 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €
Offer Building contracts RT 80280 en englanti 4,20 €
Rakennuksen haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80349 suomi 4,20 €
Rakennuksen ulkovaipan haitta-ainetutkimus. Tarjouspyyntö RT 80350 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö RT 80330 suomi 4,20 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyyntö, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö RT 80329 suomi 6,30 €
Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja, pystytystarkastus Infra 4472 suomi 8,20 €
Ajoneuvonosturin vuokraussopimus Infra 4471 suomi 8,20 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimus RT 80362 suomi 280,00 €
Elinkaarihankkeen puitesopimus RT 80361 suomi 140,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Konepalvelusopimus (työkoneen tuntivuokrasopimus) Infra 4469 suomi 8,20 €
Konepalvelutarjous (tarjous työkoneen vuokraamisesta) Infra 4470 suomi 8,20 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Käsiteltävien massojen määrän, laadun, käsittelytavan ja laadunvalvonnan kuvaus RT 80267 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT 80319 suomi 9,00 €
Lisätyötarjous/-sopimus Infra 4468 suomi 8,20 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maarakennustöiden aliurakkasopimus Infra 4473.18 suomi 8,20 €
Maarakennustöiden urakkasopimus Infra 4466.18 suomi 8,20 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Muutostyötarjous/-sopimus Infra 4467 suomi 8,20 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Preparation of project management contract agreement, building construction work RT 16-10906 en englanti 56,80 €
Project management contract agreement with target budget RT 80327 en englanti 9,00 €
Project management contract agreement with target price RT 80326 en englanti 9,00 €
Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta ja bonussopimus RT 80315 suomi 4,20 €
Projektinjohtopalvelusopimus RT 80314 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla RT 80359 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla RT 80327 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS-8 1995-S RT 80264 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS-8 1995-S RT 80263 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S RT 80262 suomi 6,30 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Reklamaatio konekaupan virheestä/ viivästyksestä Infra 4474 suomi 8,20 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €
Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukko RT 80328 suomi 6,30 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma Ratu 5012 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80311 suomi 2,90 €
Kutsu vuositarkastukseen RT 80338 suomi 4,20 €
Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 suomi 26,00 €
Mittauspöytäkirja LOM 924 suomi 3,50 €
Sähköinen työmaapäiväkirja infrarakentamiseen Infra 883 suomi 0,90 €
Sähköinen työmaapäiväkirja talonrakentamiseen Ratu 5008 suomi 0,90 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103171 suomi 28,20 €
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 suomi 26,00 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Vuositarkastuksen pöytäkirja RT 80340 suomi 4,20 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80312 suomi 2,90 €
Vuositarkastuksen virheluettelo RT 80339 suomi 4,20 €
Vuositarkastuspöytäkirja RT 80313 suomi 2,90 €
Asuinhuoneiston alivuokrasopimus REP 405 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimus REP 402.20 suomi 7,00 €
Liikehuoneiston vuokrasopimus REP 400.2012 suomi 7,00 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin yleiset sopimusehdot RT 103199 suomi 49,60 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 22,00 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 26,00 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 22,00 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 26,00 €
General procurement and delivery terms for construction products RYHT 2000 RT 17-10721 en englanti 16,31 €
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 KH X4-00404 suomi 16,31 €
Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 KH X4-00405 suomi 16,31 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 26,00 €
Latviankielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 lv latvia 22,00 €
Liettuankielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 lt liettua 22,00 €
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 RT 16-10686 suomi 23,50 €
Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 RT 16-10783 suomi 23,50 €
Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 suomi 16,31 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 22,00 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 44,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,60 €
Venäjänkielinen. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 RT 17-10721 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 22,00 €
Vironkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 et viro 22,00 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asunnon sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80318 suomi 4,20 €
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH RT 10-10827 suomi 35,50 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 47,31 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 28,20 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 82,89 €
Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT18 RT 10-11296 suomi 52,01 €
Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 suomi 26,00 €
Pientalohankkeen IV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80304 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen IV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80308 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-suunnittelun tehtäväluettelo RT 80303 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen KVV-työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80307 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo RT 80300 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 80302 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen rakennussuunnittelun tehtäväluettelo RT 80301 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkösuunnittelun tehtäväluettelo RT 80305 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen sähkötyön suorittajan tehtäväluettelo RT 80309 suomi 4,20 €
Pientalohankkeen tehtäväluettelot RT 10-10833 suomi 52,01 €
Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306 suomi 4,20 €
Pientalon pihasuunnittelun tehtäväluettelo RT 80322 suomi 4,20 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,50 €
Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 RT 103032 suomi 40,20 €
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 suomi 16,31 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018 suomi 33,10 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tehtäväluettelo RTA19 RT 103088 suomi 26,00 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 52,01 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,50 €
Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103171 suomi 28,20 €
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 suomi 26,00 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 85,40 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 26,00 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,31 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 45,00 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,31 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,60 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00457 suomi 28,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00456 suomi 28,20 €
Asunnon sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10866 suomi 16,31 €
Asuntokohteiden suunnittelusopimuksien laatiminen RT 10-10828 suomi 35,50 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimuksen laatiminen RT 103166 suomi 82,89 €
Elinkaarihankkeen puitesopimuksen laatiminen RT 103165 suomi 30,60 €
Elinkaarimalli hankkeen toteutusmuotona RT 103164 suomi 18,70 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00451 suomi 23,50 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00450 suomi 21,10 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00449 suomi 14,10 €
Isännöitsijäntodistuksen laatiminen RT 18-11264 suomi 21,10 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10735 suomi 14,10 €
Kiinteistön perustietokortin laatiminen KH X7-00437 suomi 26,00 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen KH X4-00460 suomi 23,50 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00455 suomi 14,10 €
Kiinteistöpalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat KH X4-00461 suomi 14,10 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,50 €
Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen KH X4-00464 suomi 11,59 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10758 suomi 35,50 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10757 suomi 16,31 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10740 suomi 26,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10756 suomi 16,31 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 28,20 €
Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10739 suomi 21,10 €
Maksuerätaulukon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10736 suomi 14,10 €
Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen RT 10-10836 suomi 30,60 €
Pientalon piharakentamisen urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10960 suomi 16,31 €
Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10892 suomi 16,31 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,31 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,50 €
Pohjatutkimusmerkinnät. Symbols for ground (site) investigations, A4 SGY 201 suomi 5,70 €
Porakaivon rakentamissopimuksen laatiminen LVI 03-10478 suomi 21,10 €
Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 13-10845 suomi 40,20 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. Talonrakennustyö RT 103017 suomi 73,40 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 16-10906 suomi 54,50 €
Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10697 suomi 16,31 €
Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10696 suomi 26,00 €
Rakennustapaselostuksen laatiminen 2008. Talo 2000 -nimikkeistö RT 15-10933 suomi 26,00 €
Rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksen laatiminen RT 17-10722 suomi 14,10 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10669 suomi 33,10 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. Saastuneiden maiden kunnostustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10714 suomi 42,49 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Rakennuttamiskilpailun malli RT 16-10700 suomi 26,00 €
Rengaskaivon rakentamis- ja kunnostamissopimuksen laatiminen LVI 03-10479 suomi 30,60 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10725 suomi 16,31 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,60 €
Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. Laatiminen RT 13-10927 suomi 26,00 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10734 suomi 16,31 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00454 suomi 37,80 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00453 suomi 33,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00452 suomi 14,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00459 suomi 40,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00458 suomi 28,20 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,31 €
Työselostuksen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10429 suomi 23,50 €
Työturvallisuusliitteen laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10430 suomi 16,31 €
Urakkaohjelman laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10427 suomi 49,60 €
Urakkaohjelman laatiminen. Maarakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103288 suomi 66,40 €
Urakkaohjelman laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103008 suomi 64,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103234 suomi 64,00 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10744 suomi 16,31 €
Urakkatarjouspyynnön laatiminen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö LVI 03-10428 suomi 16,31 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10733 suomi 26,00 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. (Sisältää lomakkeen RT 80351) RT 15-11200 suomi 26,00 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Talo 2000 Tuotantonimikkeistö RT 15-11033 suomi 26,00 €
Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen RT 16-11012 suomi 16,31 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,31 €
Asuinhuoneiston alivuokrasopimus REP 405 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimus REP 402.20 suomi 7,00 €
Autopaikan vuokrasopimus REP 423 suomi 7,00 €
Autotallin, autokatos- ja autohallipaikan vuokrasopimus REP 422 suomi 7,00 €
Disponentintyg REP 425.19 sv ruotsi 7,00 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403.20 sv ruotsi 7,00 €
Isännöintisopimus REP 449.10 suomi 7,00 €
Isännöitsijäntodistus REP 424.20 suomi 7,00 €
Kauppakirja, asunto-osakekauppa REP 410.20 suomi 7,00 €
Kiinteistöpalvelusopimus REP 445.20 suomi 7,00 €
Liikehuoneiston vuokrasopimus REP 400.2012 suomi 7,00 €
Osakkaan ilmoitus kunnossapito- ja muutostyöstä REP 475.20 suomi 7,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,60 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,31 €
Työntekijän perehdytys Ratu 5011 suomi 4,20 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma Ratu 5012 suomi 9,00 €
Sähköinen työmaapäiväkirja infrarakentamiseen Infra 883 suomi 0,90 €