RAKLI ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on rakennuttamisen ja hankintatoimen kehittäjä. Rakennuttajien edunvalvoja ja pelisäännöistä neuvotteleva osapuoli.

Rakli ry edistää rakennuttamisen hyvää toimintatapaa, ammattitaitoa ja toiminnan laatua sekä kehittämme alaa ja sen tiedonhallintaa. Toiminta kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin. Toiminnassa keskeisiä ovat alan pelisäännöt, sopimusehdot, toiminta- ja asiakirjamallit, lainvalmisteluun osallistuminen sekä toimijoiden yhteistoiminta.

RAKLI ry tarjoaa jäsenille myös rakennuttamiseen liittyvää ohjeita, suhdannetietoja ja neuvontapalvelua. Rakli ry on rakennuttajakoulutuksen ja pätevyyden toteamisen kehittäjä. Toimintaa koordinoi RAKLIn jäsenten edustajista muodostuva Rakennuttaminen ja hankinta -toimikunta.

Sopimuslomake Net -palvelussa julkaistut Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Rakennustietosäätiön RTS:n yhteistyössä julkaisemat sopimusasiakirjat on listattu alla

Agreement on building works RT 80260 en englanti 9,00 €
Agreement on small Building works RT 80265 en englanti 9,00 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 RT 10-11185 suomi 35,50 €
Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 RT 103190 suomi 64,00 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Allianssin yleiset sopimusehdot RT 103199 suomi 49,60 €
Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader. YSE 1998 handling RT 16-10660 sv ruotsi 22,00 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 RT 13-10574 sv ruotsi 16,00 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013 RT 13-11143 sv ruotsi 26,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirja RT 80320 suomi 9,00 €
Aloituskokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10931 suomi 30,60 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 RT 10-10576 suomi 20,80 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 RT 10-11109 suomi 54,50 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RT 103253 suomi 49,60 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00457 suomi 28,20 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90034 suomi 6,30 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90033 suomi 6,30 €
Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00456 suomi 28,20 €
Avtal för tillsyn över byggnadsarbete RT 80282 sv ruotsi 3,50 €
Beställning/orderbekräftelse/kontrakt för konsultuppdrag RT 80345 sv suomi 4,20 €
Consult contract RT 80343 en englanti 9,00 €
Consultancy assignment: contract on extra and modification work RT 80253 en englanti 4,20 €
Consultancy assignment: order/order confirmation/contract RT 80254 en englanti 4,20 €
Consultancy contract RT 80252 en englanti 8,20 €
Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18 RT 10-11291 suomi 47,31 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimuksen laatiminen RT 103166 suomi 82,89 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimus RT 80362 suomi 280,00 €
Elinkaarihankkeen puitesopimuksen laatiminen RT 103165 suomi 30,60 €
Elinkaarihankkeen puitesopimus RT 80361 suomi 140,00 €
Elinkaarimalli hankkeen toteutusmuotona RT 103164 suomi 18,70 €
Elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelo ELINK12 RT 10-11170 suomi 45,00 €
Entreprenadanbud RT 80280 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadanbudsförfrågan RT 80279 sv ruotsi 4,20 €
Entreprenadavtal RT 80260 sv ruotsi 9,00 €
Förteckning över fel RT 80275 sv ruotsi 4,20 €
General conditions for building contracts. YSE 1998 document RT 16-10660 en englanti 22,00 €
General conditions for consulting KSE 1995 RT 13-10574 en englanti 16,00 €
General conditions for consulting KSE 2013 RT 13-11143 en englanti 26,00 €
Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95 RT 10-10580 suomi 26,00 €
Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 RT 10-11127 suomi 35,50 €
Handover Inspection Record RT 80272 en englanti 9,00 €
Hanketietokortti 09. (2009). Testikäytössä RT 10-10972 suomi 26,00 €
Hanketietokortti HT12 RT 10-11106 suomi 26,00 €
Hanketietokortti HT18 RT 10-11283 suomi 28,20 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 RT 10-11107 suomi 64,00 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 RT 10-11284 suomi 82,89 €
HAVAT Analyysilomake RT 80324 suomi 4,84 €
HAVAT-analyysilomake RT 80334 suomi 9,00 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00451 suomi 23,50 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90028 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90027 suomi 6,30 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00450 suomi 21,10 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00449 suomi 14,10 €
Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90026 suomi 4,20 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10735 suomi 14,10 €
Kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelo KAT18 RT 10-11296 suomi 52,01 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen KH X4-00460 suomi 23,50 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimus KH 90037 suomi 9,00 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00455 suomi 14,10 €
Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90032 suomi 4,20 €
Kiinteistöpalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat KH X4-00461 suomi 14,10 €
Konsultkontrakt RT 80343 sv suomi 9,00 €
Konsulttisopimuksen laadinta RT 13-10578 suomi 21,10 €
Konsulttisopimuksen laatiminen RT 13-11182 suomi 23,50 €
Konsulttisopimus RT 80252 suomi 8,20 €
Konsulttisopimus RT 80343 suomi 9,00 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80253 suomi 3,50 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80344 suomi 4,20 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80254 suomi 3,50 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80345 suomi 4,20 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 RT 13-10574 suomi 16,00 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 suomi 26,00 €
Kontrakt om tilläggs- och ändringsarbeten för konsultuppdrag RT 80344 sv suomi 4,20 €
KVR-esisopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10758 suomi 35,50 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakan taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10757 suomi 16,31 €
KVR-urakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10740 suomi 26,00 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjouksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10756 suomi 16,31 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Käsiteltävien massojen määrän, laadun, käsittelytavan ja laadunvalvonnan kuvaus RT 80267 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT 80319 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus, lomakkeen täyttömalli RT 16-10416 suomi 28,20 €
Latviankielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 lv latvia 22,00 €
Liettuankielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 lt liettua 22,00 €
List of Defects RT 80275 en englanti 4,20 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10466 suomi 5,80 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11122 suomi 16,31 €
Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 suomi 26,00 €
Maa- ja vesirakennustöiden valvontasopimus RT 80348 suomi 9,00 €
Maarakennustyön pienurakkasopimuksen laatiminen RT 16-10739 suomi 21,10 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Maksuerätaulukon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10736 suomi 14,10 €
Offer Building contracts RT 80280 en englanti 4,20 €
Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen RT 16-10867 suomi 16,31 €
Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT 16-10703 suomi 23,50 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18 RT 10-11298 suomi 35,50 €
Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 RT 103032 suomi 40,20 €
Preparation of project management contract agreement, building construction work RT 16-10906 en englanti 56,80 €
Project management contract agreement with target budget RT 80327 en englanti 9,00 €
Project management contract agreement with target price RT 80326 en englanti 9,00 €
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 suomi 16,31 €
Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta ja bonussopimus RT 80315 suomi 4,20 €
Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 13-10845 suomi 40,20 €
Projektinjohtopalvelusopimus RT 80314 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 10-10907 suomi 16,31 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 103018 suomi 33,10 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. Talonrakennustyö RT 103017 suomi 73,40 €
Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 16-10906 suomi 54,50 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla RT 80359 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla RT 80327 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitehinnalla RT 80326 suomi 9,00 €
Protokoll för efter- / mellanbesiktning RT 80274 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för garantibesiktning RT 80273 sv ruotsi 6,30 €
Protokoll för mottagningsbesiktning RT 80272 sv ruotsi 9,00 €
Protokoll, arbetsplatsmöte RT 80310 sv ruotsi 6,30 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT 10-10764 suomi 16,95 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT 10-11108 suomi 35,50 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RT 103254 suomi 45,00 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 RT 10-10577 suomi 23,20 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 RT 10-11128 suomi 73,40 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 RT 103087 suomi 52,01 €
Rakennuksen lämpökuvaus. Tarjouspyyntö RT 80353 suomi 4,20 €
Rakennuksen lämpökuvaussopimus RT 80352 suomi 4,20 €
Rakennusalan erikoistöiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10697 suomi 16,31 €
Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 RT 16-10686 suomi 23,50 €
Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen RT 16-10696 suomi 26,00 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Rakennustyön valvontasopimus RT 80282 suomi 3,50 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983 RT 16-10193 suomi 9,67 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 suomi 22,00 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10669 suomi 33,10 €
Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. Saastuneiden maiden kunnostustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10714 suomi 42,49 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10898 suomi 54,50 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10982 suomi 64,00 €
Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95. (1995) RT 10-10575 suomi 20,65 €
Rakennuttamiskilpailun malli RT 16-10700 suomi 26,00 €
Scope of the client´s work in building construction RAP 95. RT 10-10575 en englanti 20,65 €
Scope of work in architectural desing ARK 95 RT 10-10576 en englanti 20,00 €
Scope of work in interior design SIS 95 RT 10-10581 en englanti 17,90 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS 95 RT 10-10581 suomi 20,00 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 RT 10-11192 suomi 35,50 €
Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10725 suomi 16,31 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Sivu-urakkasopimuksen laatiminen RT 16-10667 suomi 30,60 €
Småentreprenadkontrakt RT 80265 sv ruotsi 9,00 €
Subordination agreement relating to nominated sub-contracts RT 80271 en ruotsi 9,00 €
Subordinationsavtal för sidoentreprenad RT 80271 sv ruotsi 9,00 €
Tabell över delbetalningar RT 80276 sv ruotsi 4,20 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10734 suomi 16,31 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10746 suomi 5,80 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121 suomi 16,31 €
Talonrakennustyön valvontasopimus RT 80346 suomi 9,00 €
Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103171 suomi 28,20 €
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09. (2009). Testikäytössä. RT 10-10973 suomi 94,90 €
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 RT 10-10579 suomi 24,00 €
Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 suomi 26,00 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-10747 suomi 5,80 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123 suomi 16,31 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80283 suomi 3,50 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80347 suomi 9,00 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 RT 10-11129 suomi 92,40 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 RT 10-11290 suomi 85,40 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12 RT 10-11105 suomi 26,00 €
The scope of project management RT 10-10846 en englanti 16,31 €
The scope of site supervision during earth construction and hydraulic engineering work RT 16-10466 en englanti 5,80 €
The scope site supervision during building construction RT 16-10746 en englanti 5,80 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00454 suomi 37,80 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00453 suomi 33,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen KH X4-00452 suomi 14,10 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90031 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90030 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö KH 90029 suomi 4,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen KH X4-00459 suomi 40,20 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus KH 90036 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma KH 90035 suomi 6,30 €
Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen KH X4-00458 suomi 28,20 €
Totalentreprenadkontrakt RT 80278 sv ruotsi 9,00 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €
Turnkey contract RT 80278 en englanti 9,00 €
Turvallisuusasiakirja RT 80325 suomi 7,06 €
Työmaakokouksen pöytäkirja RT 80310 suomi 6,30 €
Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen RT 16-10837 suomi 16,31 €
Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukko RT 80328 suomi 6,30 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke RT 80336 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke RT 80335 suomi 9,00 €
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke RT 80337 suomi 9,00 €
Uppgörande av entreprenadgränsbilaga, husbyggnad. YSE 1998 handling RT 16-10699 sv ruotsi 61,60 €
Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje RT 16-10768 suomi 14,10 €
Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10724 suomi 54,50 €
Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10698 suomi 45,00 €
Urakkaohjelman laatiminen. Maarakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103288 suomi 66,40 €
Urakkaohjelman laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103008 suomi 64,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10699 suomi 61,60 €
Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 103234 suomi 64,00 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10744 suomi 16,31 €
Urakkatarjouspyyntö RT 80279 suomi 4,20 €
Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 RT 10-11174 suomi 45,00 €
Valvontasopimuksen laatiminen. (2001) RT 16-10745 suomi 16,31 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10733 suomi 26,00 €
Venäjän- ja suomenkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 r/f suomi, venäjä 44,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttisopimus RT 80252 ru venäjä 9,00 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 RT 13-11143 ru venäjä 30,60 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995 RT 13-10574 ru venäjä 16,00 €
Venäjänkielinen. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10466 ru venäjä 5,80 €
Venäjänkielinen. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo RT 10-10846 ru venäjä 16,31 €
Venäjänkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 ru venäjä 22,00 €
Venäjänkielinen. Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 RT 10-10575 ru venäjä 20,65 €
Venäjänkielinen. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10746 ru venäjä 5,80 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Vironkielinen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 et viro 22,00 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €
Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT 16-10292 suomi 16,31 €