Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta. Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ekotehokas yhteiskunta, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.

Vuoden 2008 alussa tulivat voimaan laki energiatodistuksesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta sekä asetukset rakennuksen energiatodistuksesta ja energiatehokkuuden laskentamenetelmästä. Sopimuslomake net -palvelusta on linkit www.suomi.fi -palveluun jossa voi täyttää energiatodistuksen.

Energiatodistuslomake YM ET_50_2013 suomi 0,00 €
Energiatodistuslomake muille rakennuksille 487b/2007 suomi 0,00 €
Energiatodistuslomake pienille asuinrakennuksille 487a/2007 suomi 0,00 €
Isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistuslomake 487c/2007 suomi 0,00 €