Käytöstä poistetut lomakkeet

Kansio sisältää korvatut- ja vanhentuneet tuotteet (lomakkeet, sopimusehdot, asiakirjamallit ja tehtäväluettelot).

Palvelun Haku –toiminto kohdistuu vain voimassaoleviin lomakkeisiin.

Käyttäjien tallentamat lomakkeet käytöstä poistetuille lomakepohjille ovat edelleen käytettävissä ja niiden kopioimista ei ole estetty.

Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU12 RT 10-11185 suomi 35,50 €
Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 RT 13-10574 sv ruotsi 16,00 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 RT 10-10576 suomi 20,80 €
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 RT 10-11109 suomi 54,50 €
Asuinhuoneiston alivuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus REP 427 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston kunto- ja kunnossapitolomake REP 397 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkamisilmoitus REP 394 suomi 7,00 €
Asuinhuoneiston vuokrasopimus REP 402 suomi 7,00 €
Avtal för tillsyn över byggnadsarbete RT 80282 sv ruotsi 3,50 €
Consultancy contract RT 80252 en englanti 8,20 €
ELAMUÜHISTU SISEKORRAEESKIRI REP 255 et viro 7,00 €
Elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelo ELINK12 RT 10-11170 suomi 45,00 €
Energiatodistuslomake muille rakennuksille 487b/2007 suomi 0,00 €
Energiatodistuslomake pienille asuinrakennuksille 487a/2007 suomi 0,00 €
General conditions for consulting KSE 1995 RT 13-10574 en englanti 16,00 €
Geosuunnittelun tehtäväluettelo GEO 95 RT 10-10580 suomi 26,00 €
Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 RT 10-11127 suomi 35,50 €
Hanketietokortti 09. (2009). Testikäytössä RT 10-10972 suomi 26,00 €
Hanketietokortti HT12 RT 10-11106 suomi 26,00 €
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 RT 10-11107 suomi 64,00 €
HAVAT Analyysilomake RT 80324 suomi 4,84 €
Hyresavtal för bostadslägenhet REP 403 sv ruotsi 7,00 €
Hyresvärdens meddelande om uppsägning av hyresavtal för bostadslägenhet REP 407 sv ruotsi 7,00 €
Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä REP 475.10 suomi 7,00 €
Ilmoitus huoneiston muutostyöstä REP 475 suomi 6,00 €
Isännöintisopimus REP 449 suomi 6,00 €
Isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistuslomake 487c/2007 suomi 0,00 €
Isännöitsijäntodistus REP 424 suomi 6,00 €
Isännöitsijäntodistus KH 90024 suomi 2,93 €
Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten REP 426 suomi 7,00 €
Järjestysmääräykset REP 431 suomi 7,00 €
Kauppakirja, asunto-osakekauppaa varten REP 410 suomi 7,00 €
Kiinteistön ostotarjous/esisopimus REP 438 suomi 7,00 €
Kiinteistöpalvelusopimus REP 445 suomi 7,00 €
Konsulttisopimuksen laadinta RT 13-10578 suomi 21,10 €
Konsulttisopimus RT 80252 suomi 8,20 €
Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus RT 80253 suomi 3,50 €
Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus RT 80254 suomi 3,50 €
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 RT 13-10574 suomi 16,00 €
Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaussopimus KH 90023 suomi 3,50 €
KÄSIRAHASOPIMUS Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakekaupasta REP 413 suomi 7,00 €
Lease of business premises REP 392 en englanti 7,00 €
Lease of residence REP 391 en englanti 7,00 €
Liikehuoneiston kunto- ja kunnossapitolomake REP 399 suomi 7,00 €
Liikehuoneiston vuokrasopimuksen liite REP 398 suomi 7,00 €
Liikehuoneiston vuokrasopimus REP 400 suomi 6,00 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10466 suomi 5,80 €
Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11122 suomi 16,31 €
Ordningsbestämmelser REP 257 sv ruotsi 7,00 €
OSTOTARJOUS. Huoneisto REP 435 suomi 6,00 €
Projektinjohtourakan tehtäväluettelo RT 10-10907 suomi 16,31 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitehinnalla RT 80326 suomi 9,00 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT 10-10764 suomi 16,95 €
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT 10-11108 suomi 35,50 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 RT 10-10577 suomi 23,20 €
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 RT 10-11128 suomi 73,40 €
Rakennustapaselostus RT 80287 suomi 8,20 €
Rakennustyön valvontasopimus RT 80282 suomi 3,50 €
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1983 RT 16-10193 suomi 9,67 €
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT 10-10898 suomi 54,50 €
Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95. (1995) RT 10-10575 suomi 20,65 €
Rakennuttamisen tehtäväluettelo. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen RT 10-10627 suomi 26,00 €
Rakennuttamisohjelman malli. Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen RT 10-10628 suomi 23,50 €
Regulations REP 390 en englanti 7,00 €
Scope of the client´s work in building construction RAP 95. RT 10-10575 en englanti 20,65 €
Scope of work in architectural desing ARK 95 RT 10-10576 en englanti 20,00 €
Scope of work in interior design SIS 95 RT 10-10581 en englanti 17,90 €
SELOSTUSLIITE, Kiinteistö Vuokraoikeus rakennuksineen REP 437 suomi 6,00 €
SHARDIYADA IYO NIDAAMYADA ISKAASHATADA GURIYEYNTA REP 256 so somali 7,00 €
Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS 95 RT 10-10581 suomi 20,00 €
Sisustussuunnittelusopimuksen laatiminen RT 13-10865 suomi 16,31 €
Sisustussuunnittelusopimus RT 80316 suomi 9,00 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10746 suomi 5,80 €
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-11121 suomi 16,31 €
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09. (2009). Testikäytössä. RT 10-10973 suomi 94,90 €
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 RT 10-10579 suomi 24,00 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-10747 suomi 5,80 €
Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo RT 16-11123 suomi 16,31 €
Talotekniikkatöiden valvontasopimus RT 80283 suomi 3,50 €
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 RT 10-11129 suomi 92,40 €
Tarjous isännöinnistä REP 448 suomi 7,00 €
Tarjouspyyntö isännöinnistä REP 447 suomi 7,00 €
The scope of site supervision during earth construction and hydraulic engineering work RT 16-10466 en englanti 5,80 €
The scope site supervision during building construction RT 16-10746 en englanti 5,80 €
TOIMEKSIANTOSOPIMUS Huoneisto REP 433 suomi 6,00 €
TOIMEKSIANTOSOPIMUS Kiinteistö/Vuokraoikeus rakennuksineen REP 436 suomi 6,00 €
Turvallisuusasiakirja RT 80325 suomi 7,06 €
Urakkamuodot ja -asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje RT 16-10768 suomi 14,10 €
Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10724 suomi 54,50 €
Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli RT 16-10698 suomi 45,00 €
Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) RT 16-10699 suomi 61,60 €
Valvontasopimuksen laatiminen. (2001) RT 16-10745 suomi 16,31 €
Venäjänkielinen Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306 ru venäjä 4,20 €
Venäjänkielinen Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus RT 80269 ru venäjä 6,30 €
Venäjänkielinen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 1995 RT 13-10574 ru venäjä 16,00 €
Venäjänkielinen. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10466 ru venäjä 5,80 €
Venäjänkielinen. Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 RT 10-10575 ru venäjä 20,65 €
Venäjänkielinen. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 16-10746 ru venäjä 5,80 €
Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen. Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö RT 15-11034 suomi 26,00 €
Vuokralaisen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus REP 420 suomi 7,00 €
Vuokranantajan asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus REP 406 suomi 7,00 €
Vuokranantajan varoitus asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkamisesta REP 421 suomi 7,00 €
Vuositarkastuksen kutsun, virheluettelon ja pöytäkirjan laatiminen. (2005) RT 16-10855 suomi 6,70 €