Täytettävät lomakkeetAsunto- ja liikerakentaminenRatu 5013
  • 1. Asiakirjan valinta
  • 2. Asiakirjan täyttö
  • 3. Maksaminen
  • 4. Valmiin asiakirjan lataus

Rakennustöiden vaarojen arviointi

Ratu 5013

LomaketyyppiLadattava PDF
KuvausRatu 5013 Rakennustöiden vaarojen arviointi -lomake sisältää 48 työlajikohtaista turvallisuusohjetta. Lomakkeeseen on kentitetty valmiiksi kohdat joihin voidaan täyttää tiedot. Lomakkeen voi myös tallentaa pdf -tiedostona. Ohjeet kattavat kaikki Talo-90 -nimikkeistön mukaiset työt. Muutamasta työlajista on laadittu yhdistelmäkortti, kuten esim. Väliseinätyö + Levytyö ja Lämmöneristys + Ääneneristys. Ohje annetaan työntekijälle työmaahan perehdyttämisen yhteydessä ja kun työntekijä aloittaa työskentelyn, josta hän ei ole vielä saanut ohjetta kyseisen työmaan aikana. Kortti annetaan työntekijälle aina, kun hän aloittaa työskentelyn uudella työmaalla tai siirtyy samalla työmaalla uuteen työhön. Osa vaaratekijöistä on työmaasidonnaisia ja ne on arvioitava ja poistettava tapauskohtaisesti. Kun perehdyttäjä antaa ohjeen työntekijälle, keskustellaan samalla työhön liittyvistä vaaroista.
Julkaisupäivä25.2.2011
Kielisuomi
Hinta, Alv. 24%19,30
Hinta, Alv. 0%15,56
Tekijänoikeustiedot 
Saatavilla olevat lisäpalvelut-
Lisätiedot