Täytettävät lomakkeet » Kiinteistönpito ja asuminen » REP 475.10
  • 1. Asiakirjan valinta
  • 2. Asiakirjan täyttö
  • 3. Maksaminen
  • 4. Valmiin asiakirjan lataus

Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä

REP 475.10

LomaketyyppiTäytettävä lomake
KuvausUuden lain mukainen lomake osakkaan kunnossapito- ja muutostyön ilmoittamista varten. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen yhtiölle töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön tai rakennuksen osaan tai toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen. Hallituksen on ylläpidettävä osakehuoneistokohtaista luetteloa yhtiölle toimitetuista kunnossapito- ja muutostöitä koskevista ilmoituksista. Lomakkeella tehdään osakkaan selvitys toteutettavasta työstä, taloyhtiön lausunto aiotusta työstä sekä taloyhtiön hyväksyntä tehdylle työlle. Yksinkertainen ilmoitus- ja hyväksymismenettely hyödyttää sekä osakasta että taloyhtiötä: osakas voi olla varma siitä, ettei hänen aloittamiaan töitä keskeytetä tai määrätä jopa purettavaksi, ja taloyhtiössä voidaan paremmin valvoa esimerkiksi vesieristyksiä ja siten ehkäistä kosteusvauriot.
Julkaisupäivä2.9.2010
Kielisuomi
Hinta, Alv. 24%6,00
Hinta, Alv. 0%4,84
Tekijänoikeustiedot 
Saatavilla olevat lisäpalvelut-
Lisätiedot 
RT