Rakennuksen energiatodistus uudistunut 1.6.2013

13.6.2013
Rakennuksen energiatodistuksen laadinta on muuttunut 1.6.2013. Uudistuksen keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulevat vaiheittain energiatodistuksen piiriin. Energiatodistus tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi vanhoissa pientaloissa, kuten muissakin rakennuksissa, rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Ympäristöministeriö on julkaissut energiatodistusta varten yhden varsinaisen lomakemallin, jota käytetään 1.6.2013 alkaen kaikille rakennustyypeille. Jos myytävä rakennus tai sen osa enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa on arvoltaan alle 50 000 €, tai jos myynti tai vuokraus tapahtuu lähisukulaisten välillä, tai jos vuokra on alle 350 € kuukaudessa, voidaan energiatodistus antaa kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukaisella lomakkeella. Tällöin rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta käytetään tunnusta H.

Lisätietoja LVI Netistä