Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 on julkaistu!

17.2.2014

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Sopimusehtoihin liittyvät lomakkeet RT 80343 Konsulttisopimus, RT 80344 Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus ja RT 80345 Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus julkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

RAKLI ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry ovat yhteistyössä laatineet ja hyväksyneet nämä sopimusehdot.


Lisätietoja
Rakennustieto
tuotepäällikkö, sopimusasiakirjat
Kimmo Lehtonen

Sähköposti, kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi
Puhelin, 0207 476 307