Hanketietokortti 09 ja Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 julkaistu testikäyttöön

25.9.2009
RT 10-10972 Hanketietokortti 09 ja RT 10-10973 Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 09 on julkaistu testikäyttöön Sopimuslomake Net, LVI Net, RT Net ja KH Net -palveluissa. Ne ovat tulostettavissa myös osoitteista www.rakennustieto.fi.

LVI Net, RT Net ja KH Net -palveluissa ja osoitteessa www.rakennustieto.fi on lisäksi ladattavissa kortteihin liittyvät MS Excel-taulukot.

Hanketietokortissa esitetään suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus sekä tilaajan edellyttämä laatutaso rakennushankkeen laajuuden määrittämiseksi. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelutarjouksien laatimista ja työmäärän arviointia varten.

Kun kaikkien suunnittelijoiden käytössä ovat samat lähtö- ja laatutasotiedot, saadaan suunnittelutarjouksista keskenään vertailukelpoisia.

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talotekniikan suunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa voidaan käyttää talotekniikan suunnittelun tehtävälaajuuden määrittelyyn suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä sitova.

Tehtäväluettelo on nimensä mukaisesti vain luettelo, eikä se kerro yksittäisen tehtävän tärkeyttä tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijän on huolehdittava siitä, että tehtävän tarkoitus tulee täytetyksi, vaikka tehtävä suoritetaankin ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja tuloste.

Näiden ohjeiden laatimiseen ovat osallistuneet
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry ja
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Kommentit näistä ohjeista voi toimittaa osoitteeseen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, juho.kess@rakli.fi.

Lisätietoja: päätoimittaja Kimmo Lehtonen, puh. 0207 476 307