Taulukoiden kentät skaalautuvat nyt tekstin mukaan!

9.12.2009

Lomakkeen täyttäjä voi nyt kirjoittaa taulukon kenttään tekstiä useita rivejä ja samalla kenttä venyy kuten normaali tekstikenttä. Rivien määrä/solu on rajoitettu 70 riviin joka vastaa yhden sivun pituutta. Lisäksi pitkä taulukko katkeaa sivunvaihdossa taulukon rivin väliltä.

Seuraavien lomakkeiden taulukoiden ominaisuudeksi on nyt määritelty skaalautuvuus. Suluissa lomakkeessa skaalautuva taulukko.

  RT 80260 Urakkasopimus (Urakka-asiakirjaluettelot)
  RT 80265 Pienurakkasopimus (Urakka-asiakirjaluettelo)
  RT 80272 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja (Sivu-urakoitsijat taulukko)
  RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus (Muut urakoitsijat taulukko)
  RT 80319 Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten (Asiakirjaluettelo)
  RT 80278 KVR-urakkasopimus (Urakka-asiakirjaluettelo)
  RT 80274 Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirja (Sivu-urakoitsijat taulukko)
  RT 80275 Virheluettelo (Tarkastuksessa läsnä ja virheluettelo taulukot)
  RT 80251 Urakkasopimus hissikorjaustyötä varten (Asiakirjaluettelo)
  RT 80268 RYHT sopimus (Sopimuksen liitteet)
  RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus (Muut urakoitsijat)
  RT 80276 Maksuerätaulukko (Maksuerätaulukko)
  RT 80277 Maanrakennustyön pienurakkasopimus (Asiakirjaluettelo)
  RT 80281 Asiakirjaluettelo (Kaupalliset asiakirjat ja Tekniset asiakirjat)  
  RT 80284 KVR-urakkatarjous (Asiakirjaluettelot 3 kpl)
  RT 80286 KVR-esisopimus (Asiakirjaluettelot 2 kpl)


Lisätietoja ja palautetta taulukoiden toiminnallisuudesta

Kimmo Lehtonen
Rakennustieto Oy
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi