Maankäyttö- ja rakennuslaki -käsikirja uusittu

25.3.2010

Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen

 
– laki on ollut voimassa 10 vuotta

– 85 pykälää kumottu tai muutettu

– 22 uutta pykälää


Maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa 10 vuotta. Sinä aikana 85 pykälästä osa on kumottu ja osaan on tehty muutoksia tai lisäyksiä. Uusia pykäliä on kirjoitettu 22. Lain perusrakenteisiin saakka ulottuvat muutokset ja lisäykset koskevat noin kolmasosaa koko laista ja vaikuttavat merkittävästi sen soveltamiseen.
Edellisen, vuonna 2003 ilmestyneen painoksen jälkeen varatuomari Lauri Jääskeläinen ja professori, oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen ovat seuranneet tiiviisti MRL:n muutoksia ja oikeuskäytäntöä aina vuoden 2009 loppuun saakka. Merkittävimmät muutokset koskevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, Helsingin seudun asuntotuotannon ja maankäytön kokonaisuutta sekä energiakysymyksiä. Kaavoitus- ja lupamenettelyjä on sujuvoitettu mm. valituslupajärjestelmän avulla.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu merkittäviltä osin 13.11.2008 ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi. Myös useita rakennuslainsäädäntöön vaikuttavia muita lakeja on uusittu edellisen painoksen jälkeen.
Kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on johdatus kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen.
Kirjan toisessa ja kolmannessa osassa käydään läpi yksityiskohtaisesti oikeustapausten avulla maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus.
Kirjassa on otettu huomioon ympäristöministeriön laaja opas-, ohje- ja suositusaineisto. Lain soveltamista auttavia uusia oikeustapauksia on lisätty huomattavasti. Lisäksi siinä on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, kirjallisuusluettelo, hakusanan mukainen oikeustapaushakemisto, asiahakemisto sekä kolme liitettä, joista tärkeimpänä kaavamerkinnät.
Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen on käytännön käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Sopii myös oppikirjaksi.


Hinta 110 euroa (sis.alv)

Tilaa kirja käyttöösi Rakennustiedon tilaajapalvelusta Puh. 0207 476 400