Energia- ja ekologiakäsikirja - suunnittelu ja rakentaminen Rakennustiedon verkkokaupasta!

29.3.2010


Energia- ja ekologiakäsikirja


antaa selkeän kuvan uusien energiamääräysten vaikutuksista rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Kirjassa käsitellään ilmastomuutoksen, energiamääräysten, energiatalouden ja ekologisten tekijöiden vaikutuksia rakennusten ja yhdyskuntien rakentamisessa 2010-luvulla. Rakennusten energiankulutukseen voidaan vaikuttaa mm. tehokkaalla tilankäytön suunnittelulla, rakenteiden ja lämpöpumppujen avulla sekä hallitulla ilmanvaihtotekniikalla.


Käsikirjassa esitetään, miten suunnitellaan liikenteellisesti ja lämmitystaloudellisesti edullisia yhdyskuntia, muodostetaan suojaisia korttelialueita ja varaudutaan lämmitysmuotojen muutokseen. Havainnollinen kuvitus täydentää kirjan monipuolista ja laaja-alaista tekstiä. Kirja ohjaa rakennusalan ammattilaisia rakennusten ja yhdyskuntien kestävän kehityksen mukaiseen elinkaaren suunnitteluun. Lisäksi kirja tuo esiin yksilön asenteiden merkityksen ilmastomuutoksen torjunnassa.


Energia- ja ekologiakäsikirja on tarkoitettu kaikkien rakennusalan päättäjien, suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien yhteiseksi hakuteokseksi. Kirja sopii myös oppikirjaksi.


1. painos

Rakennustieto Oy

Tekijä Markku Lappalainen

Hinta 75 euroa (sis. alv)


TILAA

Rakennustiedon verkkokaupasta kauppa.rakennustieto.fi

tai tilaajapalvelusta p. 0207 476 400