Sopimuslomake Net -palvelun sisältö ja käyttö!

13.5.2009


Sopimuslomake Net -palvelun sisältö ja käyttö

 

Täytettävät lomakkeet

Lomaketyypit

     Asunto- ja kiinteistökauppa

                             Energiatodistus

                             Hakemukset ja ilmoitukset

                             Hankinta- /toimitussopimukset

                             Kiinteistöpalvelusopimukset

                             Kuluttajasopimukset

                             Käännökset

                             Pöytäkirjat ja muistiot

                             Suunnittelusopimukset

                             Tarjoukset ja tarjouspyynnöt

                             Urakka-asiakirjat

                             Valvonta- ja tarkastuslomakkeet

                             Vuokrasopimukset

  

Sopimusehdot

Tehtäväluettelot

Asiakirjamallit

 

Hankekokonaisuudet

Hakemistoon on koottu palvelun asiakirjoja hankkeittain. Esimerkkihankkeita ovat

                             Asunto- ja liikerakentaminen

                             Korjausrakentaminen

                             Kiinteistönpito ja asuminen

                             Pientalon rakennuttaminen ja remontointi

                             Suunnittelu

                             Viranomaispalvelut