Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä julkaistu!

2.9.2010

REP 475.10 Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä -lomake julkaistu!

Sopimuslomake Net –palvelussa julkaistaan sähköisessä jälleenmyynnissä uusi Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä -lomake. Uuden asunto-osakeyhtiölain 1.7.2010 mukainen lomake korvaa Sopimuslomake Net –palvelussa julkaistun lomakkeen REP 475. Lomake sisältää yksityiskohtaiset täyttöohjeet.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen yhtiölle töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön tai rakennuksen osaan tai toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen.

Hallituksen on ylläpidettävä osakehuoneistokohtaista luetteloa yhtiölle toimitetuista kunnossapito- ja muutostöitä koskevista ilmoituksista.

Lomakkeella tehdään
- osakkaan selvitys toteutettavasta työstä,
- taloyhtiön lausunto aiotusta työstä sekä
- taloyhtiön hyväksyntä tehdylle työlle.


Hinta 6,00 euroa sis. ALV 23 %

Linkki lomakkeeseen: https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/REP475.10

Lomakkeen julkaisija: Kiinteistöalan Kustannus Oy

https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/partnerit/repLisätietoja Sopimuslomake Net -palvelun käytöstä
Rakennustieto Oy
Kimmo Lehtonen, sopimusasiakirjat
p. 0207 476 307