Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä -lomake päivitetty!

1.12.2010
Lomakkeeseen REP 475 Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä on tehty seuraavat päivitykset.

Osakkaan ilmoitukseen lisätty allekirjoituskohta, johon merkitään
paikka ja päivämäärä sekä allekirjoitus ja nimen selvennys.


Lisätietoja

Kimmo Lehtonen
Rakennustieto
p. 040 5021 705
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi