Uusia lomakkeita työturvallisuuden hallintaan!

26.2.2011

Rakennustieto on kustantanut  työturvallisuuteen liittyviä sopimusasiakirjoja


Ratu 5011 Työntekijän perehdytys 2 s. 3,20 euroa
Täytettävä lomake, voidaan tallentaa sopimuslomake Net –palveluun.

Ratu 5012 Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 3 s. 7,70 euroa
Täytettävä lomake, voidaan tallentaa sopimuslomake Net –palveluun.
    
Ratu 5013 Rakennustöiden vaarojen arviointi 45 s. 15,80 euroa
Ladattava pdf täyttökentillä, voidaan tallentaa työasemalle.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %.

Liittyvät asiakirjat:   
Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2,  Ratu-käsikirjat,
KI-6018, ISBN -numero 978-951-682-963-3
Tilaa kirja Rakennustiedon verkkokaupasta
Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2

Julkaisija:   
Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2011

UUTTA!
Työturvallisuus hankekokonaisuus
Työturvallisuuteen liittyvät lomakkeet on nyt koottu yhteen Työturvallisuus –hankekokonaisuus otsikon alle Sopimuslomake Net –palvelussa. Hankekokonaisuus sisältää Sopimuslomake Net –palvelussa julkaistut sopimusasiakirjat joissa työturvallisuus asioita käsitellään. Hankekokonaisuus sisältää täytettäviä lomakkeita, ladattavia ohjeita ja linkkejä mm. Työsuojeluhallinnon ja Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuille. 


Tiedustelut:
Rakennustieto tilaajapalvelu
Puh. 0207 476 400
www.rakennustieto.fi


   
Ratu 5011 Työntekijän perehdytys
Työmaalla päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opetusta ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista kyseisellä työmaalla. Perehdyttämisestä ja työnopastuksesta vastaa työntekijän lähin esimies. Perehdyttämismenettelyssä esitetään yrityksen ja työmaan turvallisuusohjeet ja -aineisto, kerrotaan työntekijän tehtävät ja vastuut, tehdään perehdyttämiskierros työmaalla ja käydään läpi perehdyttämislomakkeen asiat, annetaan työntekijälle työlajikohtaiset ohjeet.
Perehdyttäminen järjestetään kaikille työmaan uusille työntekijöille, myös työnjohdolle sekä lisäksi uusia koneita ja laitteita käyttöönotettaessa, uusien työmenetelmien yhteydessä, työntekijän palattua työhön pitkän poissaolon jälkeen, kun työntekijä ottaa toistuvasti riskejä eikä välitä turvallisuusmääräyksistä.
     
Ratu 5012 Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma   
Jokaisesta urakasta on hyvä laatia työsuunnitelma, jossa määritellään työn turvallinen toteutus. Päätoteuttaja voi vaatia urakoitsijalta omasta työstään suunnitelman laadintaa ja tarkistaa sen ennen töiden aloitusta. Suunnitelman sisältö ja esitystapa voi vaihdella huomattavasti kohteen, olosuhteiden ja aliurakan mukaan.
Urakkakohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa urakoitsija esittää urakan toteutuksen riittävän yksityiskohtaisesti. Suunnitelmassa pitää käsitellä työvaiheet, käytettävät työmenetelmät, telineet, koneet, henkilönsuojaimet, turvallisuustoimet jne. Lisäksi voidaan kirjata työntekijät ja heidän pätevyytensä.

Ratu 5013 Rakennustöiden vaarojen arviointi
Ratu 5013 Rakennustöiden vaarojen arviointi -lomake sisältää 48 työlajikohtaista turvallisuusohjetta. Lomakkeeseen on kentitetty valmiiksi kohdat joihin voidaan täyttää tiedot. Lomakkeen voi myös tallentaa pdf -tiedostona.

Ohjeet kattavat kaikki Talo-90 -nimikkeistön mukaiset työt. Muutamasta työlajista on laadittu yhdistelmäkortti, kuten esim. Väliseinätyö + Levytyö ja Lämmöneristys + Ääneneristys.
Ohje annetaan työntekijälle työmaahan perehdyttämisen yhteydessä, kun työntekijä aloittaa työskentelyn, josta hän ei ole vielä saanut ohjetta kyseisen työmaan aikana ja kun hän aloittaa työskentelyn uudella työmaalla tai siirtyy samalla työmaalla uuteen työhön. Osa vaaratekijöistä on työmaasidonnaisia ja ne on arvioitava ja poistettava tapauskohtaisesti.
Kun perehdyttäjä antaa ohjeen työntekijälle, keskustellaan samalla työhön liittyvistä vaaroista.