Tilaajat taisteluun talousrikollisuuden kitkemiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalta

22.3.2011

Tilaajat taisteluun talousrikollisuuden kitkemiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalta

 

Rakennushankkeiden tilaajia ja kiinteistönomistajia edustava Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on antanut jäsenilleen suosituksen siitä, kuinka nämä voivat osaltaan kitkeä talousrikollisuutta rakennustyömailta. Tilaajat edellyttävät muun muassa pääurakoitsijoilta entistä tiukempaa työmaalla työskentelevien henkilöiden valvontaa ja tekevät jatkossa yhä useammin myös itse pistokoeluontoisia kulkulupatarkastuksia. Alan yhteisenä tavoitteena on saada luotettavat yritykset kattavasti mukaan Tilaajavastuu.fi-palveluun, josta voi helposti yhdestä paikasta tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.

 

RAKLI suosittaa nyt, että tilaajat edellyttävät urakoitsijoilta liittymistä Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Tämä helpottaa sekä tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamista että niissä tapahtuvien muutosten jatkuvaa seuraamista. Lisäksi työmaiden paremman hallinnan takaamiseksi sopimuksissa on syytä rajoittaa aliurakointiketjujen pituutta ja edellyttää kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä rakennuttajalla.

 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry suosittelee jäsenilleen entistä voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi. RAKLI suosittelee tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten hankkimisen lisäksi seuraavia toimenpiteitä kirjattaviksi urakka-asiakirjoihin ja -sopimuksiin.

 

RAKLI ry:n suositukset kokonaisuudessaan

 

Lisätietoja:
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,
puh. 040 551 9404
Helena Kinnunen, toimitusjohtaja, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,
puh. 050 555 8177

 

 

 

Kimmo Lehtonen, päätoimittaja, Rakennustieto, sopimusasiakirjat

puh. 040 5021 705