Uusia sopimusasiakirjoja Viherrakennushankkeen työselostuksen laadintaan!

31.5.2011


RT 15-11033 Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen.

Talo 2000 Tuotantonimikkeistö. (2011)
Ohjeessa esitetään julkaisuun MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen maatyöt perustuva viherrakennushankkeen työselostuksen malli ja annetaan ohjeita työselostuksen sisällön laadintaan. Malli on tehty lomakkeelle RT 80341 Viherrakennushankkeen työselostus. Talo 2000 Tuotantonimikkeistö, jonka otsikkonumerointi noudattaa Talo 2000 Tuotantonimikkeistöä.
8 s. 12,30 euroa

Ohjekortin (pdf) liitetiedostona julkaistaan word -asiakirjamalli

RT 80341 VIHERRAKENNUSHANKKEEN TYÖSELOSTUS
Talo 2000 Tuotantonimikkeistö
8 s.RT 15-11034 Viherrakennushankkeen työselostuksen laatiminen.
Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. (2011)
Ohjeessa esitetään InfraRYL -julkaisusarjaan perustuva viherrakennushankkeen työselostuksen malli ja annetaan ohjeita työselostuksen sisällön laadintaan. Malli on tehty lomakkeelle RT 80342 Viherrakennushankkeen työselostus. Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Työselostuksen otsikkonumerointi noudattaa Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä, jota on täydennetty vihertöiden osalta julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT´11 otsikoilla.
8 s. 12,30 euroa

Ohjekortin (pdf) liitetiedostona julkaistaan word -asiakirjamalli

RT 80342 VIHERRAKENNUSHANKKEEN TYÖSELOSTUS
Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö
15 s.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %.


Lisätietoja

Rakennustieto
Kimmo Lehtonen
p. 040 5021 705
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi