Sopimustekniikan koulutusta Kiinkosta!

7.10.2011

Suunnittelu- ja asiantuntijasopimukset 8.-9.11.2011

 

Koulutuksen tarkoituksena on antaa tiivis kokonaiskuva suunnittelija- ja asiantuntijasopimusten vastuista ja velvollisuuksista. Koulutuksessa käydään läpi suunnittelija- ja asiantuntijavalintoihin liittyviä tekijöitä, KSE:n soveltamista, salassapitokysymyksiä, ympäristöluokituksia, tietomallien hyödyntämistä, tekijänoikeusnäkökulmia sekä tehtäväluetteloiden uudistamista.

 

Lisätietoja www.kiinko.fi/S52006 tai

koulutussuunnittelija Anna Nuorteva (anna.nuorteva@kiinko.fi)

 

 

 Sopimusyhteistyö talonrakentamisessa YSE’98 2.-3.11.2011

 

Koulutuksen tavoitteena on edistää hyvää sopimustapaa, luoda edellytykset tasapuoliselle sopimusjohtamiselle, parantaa eri toimijoiden kykyä ymmärtää ja hallita erilaisia ongelmatilanteita sekä parantaa rakennushankkeiden osapuolten keskustelukykyä.

 

Lisätietoja www.kiinko.fi/S52013 tai
koulutussuunnittelija Anna Nuorteva (anna.nuorteva@kiinko.fi)

 

 

Infrarakentamisen sopimustekniikka ja sopimusjuridiikka 29.11.2011

 

Seminaarin tavoitteena on edistää hyvää rakentamis- ja sopimuskäytäntöä, luoda edellytykset tasapuoliselle sopimusjohtamiselle, parantaa eri toimijoiden sopimusosaamista ja kykyä ymmärtää ja hallita erilaisia ongelmatilanteita sekä luoda edellytyksiä hankkeiden kannattavuuden parantamiselle. Koulutuksessa käydään läpi mm. urakkapalvelujen periaatteita ja hankintaa, tarjousten vertailua, infratakentamisen valvontaa ja työnaikaista laadunvarmistusta sekä urakoitsijoiden vastuuta ja riskien hallintaa sopimusketjussa.

 

Lisätietoja www.kiinko.fi/S52014 tai
koulutussuunnittelija Anna Nuorteva (anna.nuorteva@kiinko.fi)

 

 

 

Yst. terveisin,

 

Anna Nuorteva

 

 

Anna Nuorteva

Koulutussuunnittelija

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

puh. (09) 3509 2958 tai 040 143 6700

anna.nuorteva@kiinko.fi

www.kiinko.fi