Työkaluja kiinteistöpalveluiden hankintaan!

19.1.2012


Ota käyttöösi operatiivisen kiinteistöjohtamisen ja kiinteistönhoitopalveluiden hankinta-asiakirjat, jotka ottavat huomioon paitsi Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 ja Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 myös KiinteistöRYLin vaatimukset ja ohjeet.


KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset -julkaisussa laatuvaatimukset kuvataan pitkälti toiminnallisten laatuvaatimusten kautta. Tilaajan ei tarjouspyyntöasiakirjoissa tarvitse enää kuvata, millä keinoilla  tavoiteltuun lopputulokseen päästään, mutta toisaalta lähtötilanteen kuvaaminen on entistä tärkeämpää.

Kun kiinteistöpalveluiden hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan huolellisesti, tarjousten vertailtavuus helpottuu. Tilaajan on helpompi valita palveluntuottaja, joka pystyy tuottamaan edullisimman palvelun haluttuun laatutasoon ja kykenee kehittämään kiinteistön ylläpitoa yhteistyössä tilaajan kanssa. Tarkat asiakirjat helpottavat myös sopimuskaudella toteutettavan kiinteistönpalvelun valvontaa ja parantavat palvelun laatua.

 

Sopimuslomake Netissä julkaistut kiinteistöpalveluiden hankinnan asiakirjat jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen:

· isännöintipalveluiden hankintaan

· toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamispalveluiden hankintaan

· asuinkiinteistön ja toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankintaan.

 

Asiakirjat ovat esimerkkejä ja laadittu mahdollisimman yleispäteviksi. Niiden avulla kiinteistöpalveluiden hankinnan tarjouspyyntöasiakirjat voidaan räätälöidä kullekin kiinteistölle sopiviksi.

Sopimusasiakirjat sisältyvät RT-sopimusasiakirjat vuosilisenssiin ja ovat lisäksi ladattavissa saldomaksutavalla.

ISÄNNÖINTIPALVELUIDEN HANKINTA

KH 90025 Kiinteistön perustietokortti. (2010)

KH 90026 Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö (2010)

KH 90027 Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelma (2010)

KH 90028 Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvaus (2010)

KH X4-00437 Kiinteistön perustietokortin laatiminen. (2010)

KH X4-00449 Isännöintipalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen. (2010)

KH X4-00450 Isännöintipalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen.(2010)

KH X4-00451 Isännöintipalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen. (2010)

 

TOIMITILAKIINTEISTÖN KIINTEISTÖJOHTOPALVELUIDEN HANKINTA

KH 90029 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Tarjouspyyntö (2010)

KH 90030 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Sopimusohjelma (2010)

KH 90031 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Palvelukuvaus (2010)

KH X4-00452 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen. (2010)                           

KH X4-00453 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Sopimusohjelman laatiminen. (2010)

KH X4-00454 Toimitilakiinteistön kiinteistöjohtamisen hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen. (2010)

 

ASUINKIINTEISTÖN KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA

KH 90032 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyyntö (2010)

KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma (2010)

KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus (2010)

KH X4-00455 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Tarjouspyynnön laatiminen. (2010)

KH X4-00456 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen. (2010)

KH X4-00457 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen. (2010)

KH X4-00460 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen. (2010)                            

 

TOIMITILAKIINTEISTÖN KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA

KH 90035 Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelma (2010)

KH 90036 Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvaus (2010)

KH 90037 Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimus (2010)

KH X4-00458 Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Sopimusohjelman laatiminen. (2010)     

KH X4-00459 Toimitilakiinteistön kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Palvelukuvauksen laatiminen. (2010)      

KH X4-00460 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen. (2010)                            

 

Liittyvät asiakirjat:                                                                 

KH X7-00437 Kiinteistön perustietokortin laatiminen (2010)

KH X4-00461 Kiinteistöpalveluiden hankinta, Tarjouspyyntö ja sopimusasiakirjat (2010)


KH Net kiinteistötietopalvelussa on julkaistu lisäksi

KH X4-00439 Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessin kulku, Operatiivinen kiinteistöjohtaminen (2010)

KH X4-00440 Kiinteistöpalveluiden hankintaprosessin kulku, Kiinteistönhoitopalvelut (2010)Lisenssi- ja saldotilaukset

Rakennustiedon tilaajapalvelusta p. 0207 476 400


Lisätietoja asiakirjoista

Kimmo Lehtonen

Päätoimittaja, sopimusasiakirjat

Rakennustieto Oy

p. 0405021705

kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi