Tiedote Sopimuslomake Net ja sopimusasiakirjat 1.1.2012

20.1.2012

Rakennustiedon julkaisemien sopimusasiakirjatuotteiden; lomakkeiden, sopimusehtojen, tehtäväluetteloiden ja Sopimuslomake Net –verkkopalvelun hintoja korotettiin noin 5 % 1.1.2012.

Hinnankorotukset varmistavat että Sopimuslomake Net –palvelun kehitystyö pystyy jatkumaan sekä uutta sisältöä pystytään tuottamaan uusin yhteistyökumppanein.

Hinnankorotukset johtuvat yleisen kustannustason noususta sekä verkkopalvelun ylläpidon kustannusten kohoamisesta.    


Uutta 2012
Sopimuslomake Net –palvelu
•    on siirretty entistä tehokkaammalla palvelinalustalle 1.2012
•    13 kohtainen teknisten yksityiskohtien modernisointi 1.2012
•    Johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot
•    Infra sopimusasiakirjoja
•    Sähköinen työmaapäiväkirja talonrakennukseen ja infraan
•    Kiinteistönpidon- ja työturvallisuuden asiakirjavalikoiman laajentaminen.
 

Hyvä sopimuskulttuuri, sopimalla aina kirjallisesti varmistaa yrityksenne kilpailukyvyn myös riitatilanteissa.

Yhteistyöterveisin

Kimmo Lehtonen
päätoimittaja, sopimusasiakirjat
Rakennustieto Oy
PL 1004
00101 Helsinki
p. +358 40 5021 705
kimmo.lehtonen@rakennustieto.fi

www.rakennustieto.fi
www.sopimuslomake.net