Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen ehdotus KSE 2012 kommentoitavana!

10.4.2012

Uutinen julkaistu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n uutissivulla 4.4.2012KSE 2012 -ehdotus kommentoitavana

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen päivitys KSE 2012 on tulossa lausuntokierrokselle kevään aikana

 

Uudistustyön organisointi 
Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995:n uudistustyö on edennyt RAKLIn, SKOLin ja ATL:n edustajien muodostamassa johtoryhmässä, jonka työskentelyn tuloksena on saatu valmiiksi ehdotus KSE 2012 (pdf, versio 2.4.2012). Myös SKOLin liiketoimintaryhmä on osallistunut työhön aktiivisesti. Projektisihteerin tehtävässä on toiminut Julle Keihänen ATL:sta.

Keskeisimmät muutosehdotukset (pdf-tiedostossa näkyvät ehdotetut muutokset KSE 1995:een verrattuna) liittyvät alla oleviin pääkohtiin. Lisäksi on tehty pienempiä tarkennuksia ja täsmennyksiä. 


Määritelmät
- Määriteltelmiä on täydennetty aineistoa, sopimusasiakirjoja, sosiaalikustannuksia, suunnitelmia, tietoteknistä virheettömyyttä, suunnitelmia ja toimeksiantoa koskien

Velvollisuudet ja vastuut
- Konsultin vahingonkorvauksen yläraja ehdotetaan pidettävksi ennallaan eli kokonaispalkkion suuruisena, ellei toisin ole sovittu 
- Konsultin vastuuaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahteen vuoteen kohteen hyväksytystä vastaanottamisesta

Veloitusperusteet
- Erityisten korvausten veloitusperusteita on yksinkertaistettu
- Matka-ajan korvaukseksi esitetään 60 % matkustamiseen käytetystä ajasta, ellei toisin ole sovittu

Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus
- Immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle, ellei toisin ole sovittu
- Tilaajalla on oikeus käyttää toimeksiannon perusteella luovutettua aineistoa kohteessa toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen

Aineisto
- Aineiston säilytys tapahtuu siinä muodossa kun se on luovutettu, konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa uudempiin muotoihin
- Ellei muuta ole erikseen sovittu, toimitetaan luovutettava aineisto luettavassa, arkistoitavassa, ei-muokattavassa muodossa
- Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineistoa kohteen tavanomaisen huolto- ja kunnossapitotoiminnan harjoittamiseksi
- Muokattavassa muodossa olevan aineiston luovuttamisesta sovitaan erikseen

Viivästyminen
- Sekä tilaajan että konsultin viivästyssakoksi esitetään 0,2 % kokonaispalkkiosta kultakin täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.

Ehdotuksen kommentointi ja SKOLin lausunnon valmistelu
KSE 2012 on tulossa vielä Rakennustiedon viralliselle lausuntokierrokselle, mutta SKOLin jäsenyrityksillä on mahdollisuus kommentoida ehdotusta huhtikuun aikana Matti Kiiskiselle, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi tai puh. 0400-717130.

SKOLIn liiketoimintaryhmä valmistelee SKOLin lausunnon saatujen kommenttien pohjalta, joten kannanottoja toivotaan runsaasti. 

 


Rakennustieto

Kimmo Lehtonen