Täytettävät lomakkeetUrakka-asiakirjat
Ajoneuvonosturin tarkastuspöytäkirja, pystytystarkastus Infra 4472 suomi 8,20 €
Ajoneuvonosturin vuokraussopimus Infra 4471 suomi 8,20 €
Allianssin kaupalliset ehdot RT 80357 suomi 27,00 €
Allianssin korvattavat kustannukset RT 80358 suomi 27,00 €
Asiakirjaluettelo RT 80281 suomi 4,20 €
Elinkaarihankkeen palvelusopimus RT 80362 suomi 280,00 €
Elinkaarihankkeen puitesopimus RT 80361 suomi 140,00 €
Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja RT 80274 suomi 6,30 €
Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80355 suomi 27,00 €
Konepalvelusopimus (työkoneen tuntivuokrasopimus) Infra 4469 suomi 8,20 €
Konepalvelutarjous (tarjous työkoneen vuokraamisesta) Infra 4470 suomi 8,20 €
KVR-esisopimus RT 80286 suomi 9,00 €
KVR-urakkasopimus RT 80278 suomi 9,00 €
KVR-urakkatarjous RT 80284 suomi 6,30 €
Käsiteltävien massojen määrän, laadun, käsittelytavan ja laadunvalvonnan kuvaus RT 80267 suomi 6,30 €
Laskutyösopimus RT 80244 suomi 9,00 €
Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä varten RT 80319 suomi 9,00 €
Lisätyötarjous/-sopimus Infra 4468 suomi 8,20 €
Maarakennustyön pienurakkasopimus RT 80277 suomi 9,00 €
Maarakennustöiden aliurakkasopimus Infra 4473.18 suomi 8,20 €
Maarakennustöiden urakkasopimus Infra 4466.18 suomi 8,20 €
Maksuerätaulukko RT 80276 suomi 4,20 €
Muutostyötarjous/-sopimus Infra 4467 suomi 8,20 €
Pienurakkasopimus RT 80265 suomi 9,00 €
Preparation of project management contract agreement, building construction work RT 16-10906 en englanti 56,80 €
Project management contract agreement with target budget RT 80327 en englanti 9,00 €
Project management contract agreement with target price RT 80326 en englanti 9,00 €
Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta ja bonussopimus RT 80315 suomi 4,20 €
Projektinjohtopalvelusopimus RT 80314 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla RT 80359 suomi 9,00 €
Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla RT 80327 suomi 9,00 €
Purkutoimenpiteet ja -sopimus Ratu 5009 suomi 10,60 €
Purkutyösuunnitelma Ratu 5010 suomi 9,00 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus REYS-8 1995-S RT 80264 suomi 6,30 €
Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous REYS-8 1995-S RT 80263 suomi 4,20 €
Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998-S RT 80262 suomi 6,30 €
Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle RT 80261 suomi 4,20 €
Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80354 suomi 27,00 €
Rakennustapaselostus 2008 RT 80331 suomi 9,00 €
Rakennustöiden vaarojen arviointi Ratu 5013 suomi 19,30 €
Reklamaatio konekaupan virheestä/ viivästyksestä Infra 4474 suomi 8,20 €
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 suomi 9,00 €
Takuutarkastuksen pöytäkirja RT 80273 suomi 6,30 €
Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja RT 80285 suomi 6,30 €
Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80356 suomi 27,00 €
Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukko RT 80328 suomi 6,30 €
Urakkasopimus RT 80260 suomi 9,00 €
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten RT 80251 suomi 9,00 €
Urakkatarjous RT 80280 suomi 4,20 €
Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma Ratu 5012 suomi 9,00 €
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja RT 80272 suomi 9,00 €
Virheluettelo RT 80275 suomi 4,20 €
Yksikköhintaluettelo RT 80224 suomi 9,00 €