Sopimuslomake Netin -asiakasviesti 1.2017

1.3.2017


Lue Sopimuslomake Netin -asiakasviestistämme ajankohtaisista aiheista:


- Asiakaskysely Sopimuslomake Net -palvelun kehittämiseksi

- YSE-lomakkeiden sisältö tarkistettu


- Esittelyssä yhteistyökumppanimme Kiinteistöalan Kustannus Oy


- RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluidenjulkisiin hankintoihin


- Sopimusjuridiikkaan liittyvät kirjat


Linkki Sopimuslomake Net -asiakasviestiin


Terveisin


Rakennustieto


Kimmo Lehtonen