Varmista tiedonkulku työmaalla pitämällä Työmaan päiväkirjaa

9.11.2009
Työmaan päiväkirjan pitäminen perustuu Suomessa yleisesti käytettyihin Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998, jotka ovat sekä rakennuttajien että urakoitsijoiden hyväksymät. Yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 perustuvat rakennusalan sopimusasiakirjat -sarja kattaa kaikki lomakkeet tarjouspyyntöasiakirjoista vastaanottotarkastusasiakirjoihin.
Rakennustiedon sopimusasiakirjavalikoimaan sisältyy työmaapäiväkirjalomakkeet
sekä talonrakennus- että maanrakennustyömaalle.

- Työmaan päiväkirjaa käytetään rakennustyömaalla tehtävään dokumentointiin työmaatilanteesta ja työmaan tapahtumista.

- Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava työmaapäiväkirjan pidosta. Tämän edustaja, esimerkiksi vastaava työnjohtaja, varmentaa työmaapäiväkirjaan tehdyt kirjaukset allekirjoituksellaan.

- Työmaan päiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksellaan osoittaa saaneensa sen tiedoksi.

- Työmaan päiväkirjaan merkitään päivittäin työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat kuten sääolosuhteet, työvoimatilanne, kuvaus työmaan töistä ja niiden etenemisestä, suunnitelmien toteutumisesta sekä eri osapuolten näkemykset työmaantilanteesta.

- Pitämällä työmaan päiväkirjaa tulevat kaikki rakennustyömaan tapahtumat kirjatuiksi ja myöhempien reklamaatioiden käsittely helpottuu. Tiedonkulku tilaajan ja urakoitsijan välillä paranee.

TILAUKSET verkkokaupasta 24 h/vrk

Rakennustiedon verkkokauppa kauppa.rakennustieto.fi

TYÖMAAN PÄIVÄKIRJAT TALONRAKENNUSTYÖMAALLE

Ratu 5008 Työmaapäiväkirja
A4, 3-os., itsejäljentävä 25 kpl/nide 13,90 €
Saatavana myös englannin- ja venäjänkielisenä!

LOM 920 Työmaapäiväkirja, kiinteälehtinen kirja, mustat kovat kannet, viivoitettuja, tyhjiä ja
numeroituja sivuja 192 kpl, ei sisällä tekstiä. 21,50 €

TYÖMAAN PÄIVÄKIRJAT MAANRAKENNUSTYÖMAALLE

Infra 883 Työmaapäiväkirja maarakentajille
A4, 2-osainen, itsejäljentävä 50 kpl/nide 22,50 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. Toimituskulut verkkokaupassa alkaen 6,00 euroa.

Lisätietoja

Rakennuskirjakauppa Helsingin Rakennuskeskus
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki
Puh. 0207 476 401
kirjakauppa@rakennustieto.fi

Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely
Kauppakatu 40–42, 70110 Kuopio
Puh. 0207 476 494
kuopio@rakennustieto.fi

Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa
Raatimiehenkatu 20, 53100 Lappeenranta
Puh. 0207 476 492
lappeenranta@rakennustieto.fi

Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa
Uusikatu 32,90100 Oulu
Puh. 0207 476 496
oulu@rakennustieto.fi

Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely
Satakunnankatu 18, 33210 Tampere
Puh. 0207 476 497
tampere@rakennustieto.fi